Όροι και Προϋποθέσεις

Γενικοί όροι

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.handra.gr είναι μέρος των δραστηριοτήτων του καταστηματος «Hantra» που δραστηριοποιείται στις πωλήσεις χειροποίητων κοσμημάτων αλλά και υλικών.

Είναι ευθύνη των χρηστών να ενημερωθούν για τους όρους χρήστης της ιστοσελίδας.
 

Για τον χρήστη:

Οι χρήστες πρέπει να είναι σύμφωνοι ότι δεν θα γίνει αναμετάδοση οποιονδήποτε πληροφοριών που βρίσκονται εντός του διαδικτυακού τόπου με παράνομο τρόπο ή τρόπο κατά τον οποίο βλάπτουν τους διαχειριστές/χρήστες του καταστήματος. Αν ο χρήστης επιθυμεί την αντιγραφή των στοιχείων θα πρέπει να επικοινωνήσει με το διαχειριστή για να ζητήσει τη σύμφωνη γνώμη του.
Επικοινωνία: 210.3210.939  , Αιόλου 70, Αθήνα  .


Για τον διαχειριστή:

Ο διαχειριστής/ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Ο διαχειριστής/ιδιοκτήτης καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σωστή ενημέρωση των χρηστών. Παρόλα ταύτα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε λάθη εντός του διαδικτυακού χώρου.

Οι τιμές που αναγράφονται στα προϊόντα συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 23% και οι τιμές αυτές μπορούν να αλλάξουν χωρίς καμία ειδοποίηση.

Προσωπικά Δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών χρησιμοποιούνται, βάσει του ν.2472/97, αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών τους, την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Ο Πελάτης δίνει με την παρούσα τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την εταιρία μας για τους σκοπούς εκτέλεσης και απόδειξης των παραγγελιών του, την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων και την διαβίβασή του σε συνεργαζόμενες με την Εταιρία μας επιχειρήσεις με σκοπό την αποστολή σε αυτόν διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών.  Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει (δικαίωμα πρόσβασης αρ. 12 ν. 2472/97) και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης αρ. 13 ν. 2472/97).

Για τυχόν άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 210.3210.939  , Αιόλου 70, Αθήνα  .

Η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη- πελάτη. Δεν ευθυνόμαστε για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων.

Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας δεσμεύονται ότι δεν θα βλάψουν τρίτους με κακόβουλη χρήση της Ιστοσελίδας και πως δεν θα παραβιάσουν τα προσωπικά τους δεδομένα.

Ακύρωση Παραγγελίας - Επιστροφή προϊόντος


 H "Hantra" χρησιμοποιεί μηχανισμό για την ακύρωση μίας παραγγελίας (ολικά ή μερικά) που έχει ήδη καταχωρηθεί και δεν έχει ακόμη παραδοθεί. Για οποιαδήποτε ακύρωση μιας παραγγελίας (ολικά ή μερικά) θα πρέπει είτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο «info@handra.gr» , είτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά μαζί μας στο τηλέφωνο: 210.3210.939. Η δυνατότητα αυτή σας προσφέρεται μέχρι τη στιγμή που θα σας ενημερώσουμε για την αποστολή της παραγγελίας σας. Μετά το χρονικό αυτό σημείο δεν είναι δυνατή η ακύρωση.

1. Σε περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραγγελίας αλλά δεν μείνατε πλήρως ικανοποιημένοι από την αγορά σας  έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση της παραγγελίας (Ν.2251/1994), υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν θα είναι αχρησιμοποίητο, στην αρχική του κατάσταση και χωρίς σημάδια φθοράς.

 Οι πιθανοί λόγοι επιστροφής του προϊόντος που είχατε παραγγείλει είναι οι εξής κάτωθι:

α. Μη παραλαβή του προϊόντος λόγω απουσίας του παραλήπτη.

Το προϊόν είτε παραμένει στo ταχυδρομείο είτε επιστρέφεται στην Εταιρεία. Εάν ο Καταναλωτής επιθυμεί να ορίσει νέα ημερομηνία αποστολής και παραλαβής του προϊόντος, οφείλει να ενημερώσει σχετικά τη «Hantra» μέσω email και κατόπιν επικοινωνίας μας με το ταχυδρομείο να οριστεί νέα ημερομηνία αποστολής με χρέωση του Καταναλωτή.

β. Αναιτιολόγητη άρνηση παραλαβής του προϊόντος.

Σε περίπτωση που η αποπληρωμή του προϊόντος έχει γίνει μέσω πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας, ο Καταναλωτής δε δικαιούται επιστροφή των χρημάτων. Σε περίπτωση που η αποπληρωμή του προϊόντος γίνεται μέσω αντικαταβολής τότε είναι δυνατή η πολιτική μη παραλαβής του προϊόντος και μην πληρωμής αυτού. Το προϊόν πάντα επιστρέφεται στον Δημιουργό του.

γ. Μη ανταπόκριση του προϊόντος στην περιγραφή του ή και ύπαρξης πραγματικού ελαττώματος αυτού (πχ χρησιμοποιημένο, με σημάδια φθοράς κτλ).

Σε περίπτωση επιστροφής του προϊόντος στη εταιρεία μας λόγω έλλειψης ανταπόκρισης αυτού στην περιγραφή του ή λόγω ύπαρξης πραγματικού ελαττώματος αυτού (πχ χρησιμοποιημένο, με σημάδια φθοράς κτλ),ο πελάτης θα πρέπει να συμπληρώσει την φόρμα επιστροφής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας.

Σε κάθε περίπτωση και με βάση την παράγραφο 10 του άρθρου 4 του Νόμου 2251/1994, ως αυτός ισχύει σήμερα, το επιτρεπόμενο για επιστροφές χρονικό διάστημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 14 ημερολογιακές ημέρες από την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Θέματα ασφάλειας: (πριν, μετά και κατά τη διάρκεια της παραγγελίας)

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τη χρήση πιστωτικών, χρεωστικών, prepaid καρτών ολοκληρώνονται μέσα στο ασφαλές online περιβάλλον της τράπεζας Alphabank . H "Hantra" δεν παρακρατά στοιχεία πιστωτικών και άλλων καρτών. Έτσι, μπορείτε να νιώθετε σίγουροι, πως οι συναλλαγές σας ολοκληρώνονται σε ένα απολύτως ασφαλές περιβάλλον.